Pinterest Twitter Youtube Facebook Instagram Location Close Search Arrow Profile Cart Peugeot

Juridische informatie

Juridische informati

https://www.be.peugeot-saveurs.com is de website van de vennootschap PEUGEOT SAVEURS SNC met een kapitaal van 3 554 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Besançon met nummer RCS676180169, vertegenwoordigd op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied door de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0889.909.375.

Maatschappelijke zetel:
PEUGEOT SAVEURS SNC
ZA LA BLANCHOTTE
25440 QUINGEY
FRANKRIJK
Telefoon: +33 (0)3 85 78 36 15
E-mailadres: support-france@peugeot-saveurs.com

Intracommunautair btw-nummer: FR83676180169

Directie publicatie:  Dominique GARETTA
Hosting:
CLARANET SAS – 18 Rue Faubourg du temple – 75011 PARIS
FRANCE
Copyright:
PEUGEOT SAVEURS

Zetel PEUGEOT SAVEURS BELUX:

PEUGEOT SAVEURS BELUX
Atomiumsquare 1, bus 510,
1020 Brussel
België
Telefoon: + 32 2.347.34.75
E-mailadres: support-belgium@peugeot-saveurs.com

Informatie op naam

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 en Europese Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018) beschikt u over een recht op toegang, verbetering, wissing, verzet, beperking en overdraagbaarheid van de gegevens die op u betrekking hebben, dat u te allen tijde kunt uitoefenen door u te richten tot: support-belgium@peugeot-saveurs.com of tot:

PEUGEOT SAVEURS BELUX
Atomiumsquare 1, bus 510,
1020 Brussel
België

met opgave van uw naam, voornaam en het e-mailadres dat u gebruikt als gebruikersnaam in de Webwinkel.

Om veiligheidsredenen en om elke frauduleuze aanvraag te voorkomen, moet bij dit verzoek een identiteitsbewijs gevoegd worden. Het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra het verzoek behandeld werd.

Ten slotte beschikt de Gebruiker ook over het recht om zich te wenden tot de bevoegde administratieve autoriteit als hij meent dat zijn rechten niet gerespecteerd werden.

Meer informatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens vindt u in onze rubriek “Privacybeleid”.

De vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de informatie en gegevens die online gepubliceerd worden op https://www.be.peugeot-saveurs.com. Sommige informatie kan hier echter voorkomen voor archiefdoeleinden en behoudt in dat verband haar waarde.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot de tijd die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doeleinde dat wordt nagestreefd met de verzameling ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke is Chirstophe BATAILLARD Directeur Informatique Système

Inhoud van de Website

Alle informatie op deze website kan technische fouten en/of typfouten bevatten. In geval van eventuele weglatingen, fouten of verbeteringen, verzoeken wij u vriendelijk om ons dit te laten weten door ons een e-mail te sturen op het adres support-belgium@peugeot-saveurs.com.

In het algemeen blijft de Gebruiker de controle behouden over de keuze, het gebruik en de interpretatie van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt en overbrengt via het internet.

Intellectueel eigendomsrecht, auteursrechten van de databanken en merken

De volledige Website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteurs- en intellectuele eigendomsrecht. Alles reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische afbeeldingen.

De reproductie, aanpassing en/of vertaling van de gehele of volledige Website, op welke drager dan ook, is formeel verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Directie publicatie. De algemene structuur en de software, teksten, bewegende of vaste beelden, geluiden, vakkennis, tekeningen, modellen, grafiek en elk ander onderdeel van de Website https://www.be.peugeot-saveurs.com zijn uitsluitend de eigendom van de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX of worden rechtmatig gebruikt met een licentie.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of afbeelding van deze Website, met welke methode dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX is verboden en is plagiaat, dat gesanctioneerd kan worden volgens de bepalingen van Boek XI Wetboek Economisch Recht.

Hetzelfde geldt voor de databanken die gelinkt zijn aan de Website, die beschermd worden door de specifieke bepalingen van Boek XI Wetboek Economisch Recht, waarbij de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX de producent is.

Het merk van de vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX, alsook de logo’s en de modellen op de website van PEUGEOT SAVEURS BELUX zijn gedeponeerde merken en tekeningen of modellen. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de onderdelen van de Website zonder uitdrukkelijke toestemming is bijgevolg verboden in de zin van de bepalingen van het Wetboek Intellectuele Eigendom.

Fotocredits: Dominique GARETTA / PEUGEOT SAVEURS SNC

Cookies

De Website https://www.be.peugeot-saveurs.com gebruikt een sessiecookie (winkelmandje, navigatietaal). Er worden ook cookies gebruikt om het bereik te meten met de Google Analytics software. De Gebruiker kan op elk moment het gebruik van deze cookies uitschakelen door de gepaste instellingen te kiezen in zijn browser.

Toepasselijk recht

Deze Website https://www.be.peugeot-saveurs.com valt uitsluitend onder Belgisch recht en de internationale verdragen die van toepassing zijn in België.

Wijziging van de juridische kennisgeving

Deze juridische kennisgeving wordt op een specifiek moment opgesteld en is tegenstelbaar aan de Gebruiker op het moment dat hij verbinding maakt met de Website.

De vennootschap PEUGEOT SAVEURS BELUX behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving te wijzigen om ze bij te werken, te verbeteren of aan te passen.